Εφαρμογές

Κάθε επιχείρηση έχει το Cloud της

Business Cloud για κάθε επαγγελματικό κλάδο

  • Εμπορική Επιχείρηση

    Business Cloud Εμπορική Διαχείριση

    Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης για κάθε εμπορική επιχείρηση. Κατάλληλη για καταστήματα λιανικής και χονδρικής κάθε κλάδου.

  • Επιχείρηση Bar/Restaurant/Cafe

    Business Cloud Εστίαση

    Εφαρμογή διαχείρισης εστιατορίων, καφέ, bar, fast-food, delivery και γενικά επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.