Συνδρομές

Τιμοκατάλογος

Business Cloud Εμπορική Διαχείριση

 • Πλήθος Χρηστών
 • Πλήθος Πελατών
 • Πλήθος Προϊόντων
 • Πλήθος Αποθηκών
 • Στατιστικά
 • Οικονομικά Στοιχεία
 • Εργαλεία ERP
 • Εντατική Λιανική
 • Κρυπτογράφηση SSL
 • Ενημερώσεις & Αναβαθμίσεις
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • FREE

 • 0.00

  το μήνα

 • 1 χρήστης
 • 100 πελάτες
 • 100 προϊόντα
 • 1 αποθήκη
 • Βασικά
 • -
 • -
 • -
 • SSL 128bit Encryption
 • Free Updates
 • Email Support
 • Εγγραφή
 • BASIC

 • 9.90

  το μήνα

 • 1 χρήστης
 • 1,000 πελάτες
 • 2,000 προϊόντα
 • 1 αποθήκη
 • Βασικά
 • Βασικά
 • -
 • -
 • SSL 128bit Encryption
 • Free Updates
 • Email & Phone Support
 • Εγγραφή

  10 ημέρες δωρεάν
 • PRO

 • 15.90

  το μήνα

 • 3 χρήστες
 • Απεριόριστοι πελάτες
 • Απεριόριστα προϊόντα
 • Απεριόριστες αποθήκες *
 • Προηγμένα
 • Προηγμένα
 • ERP Features
 • Retail POS
 • SSL 128bit Encryption
 • Free Updates
 • Email & Phone Support
 • Εγγραφή

  10 ημέρες δωρεάν
 • Επιπλέον Χρήστες
 • Λειτουργία E-shop
 • -
 • -
 • + €2.00 /μήνα
 • + €9.90 /μήνα
 • + €2.00 /μήνα
 • + €9.90 /μήνα
* Χαρακτηριστικό σε δοκιμαστική έκδοση.
1 Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ και οι συνδρομές είναι ετήσιες.