Υπηρεσίες

Δείτε τι μπορεί να κάνει το Business Cloud

Η πλατφόρμα Business Cloud, προσφέρει συνδρομητικές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing), με το μοντέλο Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a Service / SaaS).

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας χρειάζεται συνεχή και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησής του, από οπουδήποτε. Η εγκατάσταση προγραμμάτων τοπικά σε υπολογιστές, τα κόστη των τεχνικών, των αναβαθμίσεων και οι διάφοροι περιορισμοί έχουν ξεπεραστεί. Για τη χρήση του Business Cloud δεν χρειάζεται να προβείτε σε δαπάνη αγοράς εξοπλισμού. Ούτε χρειάζεται να πληρώνετε τεχνικούς, αφού θα έχετε πάντα αυτόματα εγκατεστημένες τις τελευταίες εκδόσεις και ενημερώσεις της εφαρμογής, χωρίς επιπλέον κόστος.

Παράλληλα το καινοτόμο συνδρομητικό μοντέλο του Business Cloud, δίνει απόλυτο έλεγχο του κόστους της εφαρμογής. Πληρώνετε μόνο ότι χρειάζεστε και χρησιμοποιείτε (Pay as you Go, Pay as you Grow).

Cloud Computing